5 De ziel

Wij zijn niet altijd mens geweest, voordat wij in de stof, de materie, het lichaam, overgingen waren wij vormloze energie. In deze vorm konden wij alles creëren, wij zijn medescheppers, iets wat we nog steeds doen, maar dan in de materie.
Kijk om je heen en zie de mooie dingen die de mens heeft gecreëerd, onze ziel wil nog steeds creëren. Wij scheppen (ander woord voor creëren) om te ervaren, door te ervaren gaan we door het ervaringsproces heen, wordt het weer eigen, zo gaan we weer herinneren wie we werkelijk zijn.
Hier kan je direct zien dat loslaten niet kan, dit is onmogelijk.
Het Al heeft de ziel geschapen, door steeds stukjes energie apart te nemen, om zo te ervaren wat alles is en was. Door vormen te scheppen is alles ontstaan, de eerste dienaren, de Engelen, de zielen.
De eerste ziel die gecreëerd werd was de complete ziel Sananda, later genaamd Jezus, niet mannelijk, niet vrouwelijk, maar een complete ziel.

De zielen reisden door het hele universum, er waren geen beperkingen, maar ook de ziel wilde meer.
Door de macht van de eerste Engel, die meer wilde, gelijk zijn aan het Al, heeft het Al licht en duister geschapen, er is licht. Dit licht staat naast het duister, het zijn tegenpolen van plus en min. De zielen zijn op dat moment gesplitst en tegenpolen geworden, plus en min, mannelijk en vrouwelijk. Dat is de rede dat we zoeken naar kennis, naar weten, naar ervaring, naar onze andere ik.
Zo zijn we van vormloosheid naar een vaste vorm getransformeerd, de aarde is de planeet van tegenpolen. Hier kan de ziel ervaren, scheppen, dat is de rede dat de ziel op aarde verschijnt.
Het begrip ziel is uit ons aardse leven bijna verdwenen, weinig beseffen de grote waarden en daardoor de grote kracht van de ziel.

Waar is de ziel naar op zoek?
De ziel zoekt om compleet te zijn, verloren door de zielensplitsing, door de reis naar de aarde te maken probeer de ziel de ander te zoeken.
De ziel maakt een keus hoe het reisprogramma eruit gaat zien, dit gebeurd met begeleiding van een ander ziel. Deze begeleide ziel weet wat de andere ziel wil gaan ervaren en gaat de ziel daar in begeleiden. Want als de ziel die naar de aarde gaat geboren wordt weet deze niet meer wat de werkelijkheid is.
Deze zielenreis is een ervaring om dichter bij de andere helft van zichzelf te komen. Er is een maar aan dit stuk, beide zoekende zielen zullen bepaalde ervaringen moeten doorlopen hebben. Zeg maar op een gelijk spiritueel nivo te zijn in het elven van de mens.
De ziel op aarde zal alles ontvangen wat nodig is om de afspraken te ervaren, de begeleidende ziel zorg hiervoor. Deze ziel kan dat omdat deze ook al vele malen op aarde heeft geleefd en ervaren heeft wat de andere ziel wil ervaren.
Als voorbeeld ziel wil een simpel of rijk leven, de ouders zullen dit kunnen geven, een simpel leven hier zal de ziel dus bij eenvoudige mensen terecht komen, ook de ouders en vele anderen zijn bij deze afspraak betrokken.
Deze afspraken worden boven al gemaakt en op ziels nivo ook hier op aarde. door de eigen wil kan de ziel dus gaan kiezen, een eenvoudig leven of dit achter zich te laten. Zo laat de ervaring dit dus achter en hoeft de ziel het niet nog een keer te ervaren, dit is dus het zoeken naar verandering en het te ervaren.
Hoe ontdekt de ziel wat hij nodig heeft? Heel eenvoudig door bewust te leven, want de begeleider zorgt ervoor dat alles gebeurd wat de ziel nodig heeft. Dus elke gebeurtenis te onderzoeken, van eenvoudig tot heel ingewikkeld.
b.v. pijn in de knie, je mag een stap gaan doen om te veranderen, je ontmoet iemand die je een aanbod doet of een verandering voorstelt. Dan is het jouw keus wat je ermee gaat doen.

Hebben Engelen hier een rol in, ja deze werken samen met de gidsen. Maar weet wel dat een Engel NOOIT op aarde heeft geleefd, de Engel is een boodschapper.
En de ander ziel, de andere zielen helft, in deze tijd komen vele elkaar tegen. Maar doordat wij niet meer weten wat een ziel inhoud en wij alleen maar aards kunnen denken zal de ontmoeting weinig of niets opleveren. Wij verwachten dat de ander ons helpt, ons leven invult, ons gelukkig maakt, enz. Dat is niet de bedoeling, de bedoeling van de ontmoeting is elkaar onvoorwaardelijk te accepteren, te delen, te geven en te ontvangen.
Maar de mens is bij die ontmoeting totaal van slag en denkt dit is de persoon die mij gelukkig maakt. De mens denkt dat verliefdheid hen bij elkaar brengt, nee dus dit gaat veel dieper dit is op spelniveau. En dat kan de mens bijna niet aan omdat we elkaar niet onvoorwaardelijk kunnen accepteren.
De ziel zoekt in het leven, wil ervaren en het is de bedoeling dat de mensbewust wordt wat echt gekozen mag worden of wat wordt gekozen vanuit de wil.
De mens doet ervaring op en in een bepaalde fase in het leven gebeurt er iets wat je doet besluiten om een andere richting op te gaan.
Dan zullen er ander gebeurtenissen je leven gaan verrijken, dan mag vrij worden, jezelf. Hou op dat moment niet alles meer vast, laat alles stromen wat niet meer bij je past. Ga ervaren, ga zoeken, de juiste mensen zullen in je leven verschijnen. Nee niet op je pad want dat pad is verdwenen, jouw ruimte komt tevoorschijn.
Alles wat je nodig hebt zal dan komen, nee ook niet aards want dat zal je alleen maar beperken.
Vertrouw op jezelf en op het delen met anderen, daar groei jij van, jij mag ervaren

R v Meerten
30-10-2016

Vertel uw netwerk over ons

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *