7 Onze reis

De ziel kiest voor een reis naar de aarde.

Als een vrouw zwanger raakt, ontstaat er een nieuw leven, de ziel daalt neder en bezield het lichaam. Vanaf dat moment wordt de ziel, het mensje in wording al beïnvloed. Ten eerste door de moeder, want die is verbonden met het kind, daarnaast door de vader en de vele anderen in de omgeving van de a.s. moeder. Kijk naar de vele adviezen tijdens de zwangerschap, de begeleiding erna, de controle van zo moet je het doen.
En de ziel ondergaat het, wordt klein gehouden, tegengehouden door alle invloeden, maar hoe kan dit als de ziel zoveel kracht heeft.
Kijk naar hoe een vrouw, de man leeft, een ruzie, spanningen, ziektes, alles heeft invloed op het ongeboren kind.
Vanaf de geboorte wordt het kind beïnvloed en gestuurd, als het gaat kruipen, lopen, pas op, dat mag niet. En dat gaat steeds maar door, het kind wordt getraind te luisteren, te gehoorzamen. Vaak onder dwang van straf, door God, vader en moeder, de leraren op school, door vriendjes die pesten, door werkgevers die je klein houden.
Door de gehele maatschappij wordt er een enorme druk op de mens uit geoefend, je moet je bewijzen, voldoen aan de eisen die gesteld worden.
Op school wordt je van alles aan geleerd waar je niets aan hebt, rekenen, schrijven, oké dat is nodig. Maar veel ervan wordt weer vergeten, maar aangeleerde gewoontes, overtuigingen wordt wanhopig vast gehouden.
Duizenden jaren geleden in gang gezet, koningen, keizers die de bevolking dwong te strijden te ere van God en de koning / keizer, in naam van geloven werden mensen geketend. Maar ook de arena spelen waren een vermaak, maar was ook een middel om de bevolking te dwingen te gehoorzamen.
Oorlogen zijn daar nog steeds een groot middel voor, angst zaaien, haat kweken, verspreiden.
Duizenden jaren is er getracht de mens steeds verder van zichzelf te verwijderen, dit is met veel succes gelukt. Grote groepen mensen volgen leiders, geloven, nieuwe trends, mode beelden, sporten, muziekanten, enz.
Kijk naar voetbal wedstrijden, naar dansfeesten, waar de oerbeat duidelijk te horen is en gebruikt wordt om de massa te manipuleren. Massaal wordt er gevolg aan gegeven aan opgelegde bewegingen. Zie de wave, massaal de handen in de lucht, kleding, het gebruik van drank en drugs is massa beheersing. De massa willoos maken en iedereen roept het was leuk, gezellig. Aangeleerd gedrag vanuit de vele jaren van het volgen van het aangeleerde gedrag. Daarom moet de mens leren, want de mens weet niets, mag ook niets weten. Daarom wordt er verteld dat jij moet werken en dat je die vaardigheden om te werken niet bezit, dus volg je cursussen, workshops. En die volg je trouw, maar wat doe jij ermee? Met 90% ervan doe je niets, het is kennis die je in je kast legt. Het vreemde is als je een cursus volgt gericht op de geest, het spirituele je hetzelfde doet. Je doet er niets mee, precies dat was de bedoeling van alles.
Vele zielen zijn de weg kwijt, omdat er zoveel wegen zijn geschapen, dwaalwegen zodat de mens verdwaald in het vele wat de wereld op dit moment te bieden heeft.
De mens is afgeleerd zelf te zoeken, hierdoor is de ziel vergeten, op alle gebied is dit gebeurd.
Ten eerste, de mens heeft een vrije wil meegekregen, volgens mij voor de zielensplitsing al. De mens is ook positief en negatief, dat zit in ons, deze vrije wil wordt bestuurd door het denken, onze hersenen. Maar de ziel heeft de gedachte, dit zijn de richtingaanwijzers van wat de ziel wil ervaren.
Als jij een druk hoofd hebt, dat er van alles door je heen gaat, kan je dan begrijpen dat er geen ruimte is voor de gedachte, laat staan dat je er naar luistert.
Maar wat wil de ziel werkelijk?
De ziel maakt een keus als deze nog in de energie aanwezig is, een keus van wat de ziel wil ervaren
De aarde geeft ons alles wat we nodig hebben om te leven, alleen wij leven kunstmatig door alles wat we tot ons nemen en denken dat het gezond is.

R v Meerten
31-10-2016

Vertel uw netwerk over ons

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *