5 De ziel Wij zijn niet altijd mens geweest, voordat wij in de stof, de materie, het lichaam, overgingen waren wij vormloze energie. In deze vorm konden wij alles creëren, wij zijn medescheppers, iets wat we nog steeds doen, maar dan in de materie. Kijk om je heen en zie de mooie dingen die de […]

Lees Verder

Gidsen

4 Wie zijn ze, wat doen ze nu echt. Net als bij de Engelen denken mensen dat ook gidsen alles voor hen doen of kunnen, doen. Ze vragen van alles aan hun gids en vaak denken ze dat de gids het oplost of uitvoert. Gidsen wie zijn ze, als een ziel een reis wil maken […]

Lees Verder

De mens

3 Wat heeft de mens eigenlijk met de Engelen, tegenwoordig eigenlijk niets meer. In het verleden was de kerk er nog mee bezig, maar dat is nagenoeg weg. Hoe we tegenwoordig met Engelen omgaan is heel anders als dat de werkelijkheid is. We kennen allemaal de Engelenkaarten met de boodschappen, ook de vele workshops, bijeenkomsten […]

Lees Verder

De Witte Engelen

2 Geschapen uit het licht van het Al, ook deze Engelen hebben een opdracht. Zij zijn de boodschappers tussen het Al en de zielen, zij geven de zielen de mogelijkheden om te groeien, te ervaren om de ruimte van de bron, van het Goddelijke licht weer te betreden. De Witte Engelen creëren de positieve energie […]

Lees Verder

Wie is de zwarte Engel

1 Wie is de zwarte Engel We hebben het vaak over Engelen, maar wie of wat zijn zij nu eigenlijk? We kennen allemaal de witte Engel, de Aartsengelen. Maar welke en wat doen de Engelen nu eigenlijk? Een andere kijk op de vele verhalen en wat men heeft aangeleerd over de Engelen. Het Al heeft de […]

Lees Verder